Na tomto blogu nastala Nová Éra.

Protokol ze Zoo

27. června 2010 v 14:14 | AnnElfwind |  Ann názory
A ještě vám sem dám pro pobavení něco. Je to můj protokol ze Zoo. Je to do biologie a štvala sem se s tím pěkně douho. A navíc, ono to bylo staré zadání, takže mnoho věcí v tý zoo už bylo dávno jinak, takže občas nebylo lehké se v tom zorientovat.

Zoo Brno

Zoologická zahrada v Brně byla slavnostně otevřena v srpnu 1953 na Mniší hoře v Bystrci. Oproti dnešku vypadala velmi chudě - například medvědi sídlili ještě v maringotkách pana Kludského. Dnes se rozkládá na 65,5 hektarech plochy a je zde přítomno téměř tisíc zvířat asi dvou set druhů především z tříd obojživelníků, plazů, ptáků a savců.

TYGŘÍ SKÁLY
Tygři sumaterští jsou představitelé řádu šelmy, čeledi kočkovitých.
Jak se kočkovití specializují na lov? Jak loví?
Kočkovití se nepozorovaně přiblíží ke kořisti na 10 - 20 metrů a pak vyrazí k prudkému útoku. Kořist zachytí mohutnými předními tlapami a svou vahou ji srazí k zemi. Ovšem úspěšnost je například zrovna u tygrů jen asi 1:10.
Které druhy kočkovitých šelem žií v ČR?
Rys, kočka domácí, kočka toulavá a jiné druhy koček.
Při porhlídce ZOO si zapište některé další představitele kočkovitých a doplnte, kde žijí.
Levhart cejlonský žijící na Sri Lance, jaguarund žijící v Jižní a střední Americe a rys kanadský žijící v dnešní době především na Sibiři.

KOLEKCE DRAVÝCH PTÁKŮ
Z třídy ptáci se dravým způsobem vyznačují především dva řády: Dravci a Sovy.
Vyjmenujte adaptace umožnující těmto ptákům lov.
Především ostré drápy, bystrý zrak a velký ostrý zoban. Také ovšem schopnost tichého letu a dobré taktiky lovu.
Vysvětlete čím se dravci a sovy liší.
Sovy jsou uspůsobené k lovu v noci a na rozdíl od dravců mají dokonale vyvinutý sluch.Velké oči sov směřují dopředu a jsou umístěny blízko sebe nepohyblivě v očních dutinách. Jsou ak přizpůsobeny, že mohou maximálně využít i malé množství světla. Teleskopicky prodloužená stavba očí však zároven způsobuje, že sovy jsou dalekozraké; nablízko jsou ovšem takžka slepé a musí se, například při krmení, spoléhat na svůj hmat. Dravci na rozdíl od sov staví hnízda a samice dravců jsou výhradně menší, než samci.
Zapište si jednotlivé druhy savců a sov z naší ZOO. Které z druhů jsou velmi vzácné nebo ohrožené?
Sovy: Sovice sněžní, puštík obecný, kalous ušatý, výr velký
Dravci: Poštolka obecná, orel východní (zranitelný druh), orel kamčatský, sokol stěhovavý, moták pochop, raroh velký (ohrožený)

PAVILON OPIC
Opice jsou v ZOO obvykle nejmilejší zastávkou dětí i dospělých (neplatí pro mě). Jsou to v živočisné říši naši nejbližší příbuzní a mimikou i chováním se nám někdy až nepříjemně podobají.
Čím se liší poloopice, opice, lidoopi a lidé?
Poloopice: Většina jsou noční tvorové. Mají podlouhlou obličejovou část a neosrstěný vlhký protažený nos. Dalším specifickým rysem je dlouhý, často rozeklaný, dráp na druhém, nebo třetím prstu sloužící k různým účelům.
Opice: Jednotlivé druhy opic se velice liší vzhledem a chováním, nicméni myslím, že můžeme říci, že všichni žijí v tlupách. At už větších, nebo menších. A mezi sebou komunikují hlasem a doteky.
Lidoopi: Jsou středně velcí až velcí savci. Živí se plody, listy, pozemní vegetací a živočišnou stravou. Typičtí řídkou srstí. Ruka má schopnost silové i jemné manipulace. Výrazně je rozvinuto svalstvo zad a pávenví a také mimické svalstvo.
Lidé: Člověk používá nástroje a jazyk. Z anatomických znaků je zásadní především zvětšení objemu mozku. Čelo pak od očí stoupá vzhůru a lebka se nám zakulacuje. Zkrácení rukou, prodloužení nohou, člověk je všežravec.
Pokuste se zjistit, kterými druhy jsou v ZOO zastoupeny:
Poloopice: Lemur běločelý
Ploskonosé opice - opice Nového světa, úzkonosé opice - opice Starého světa: Pavián anubi, makak chocholatý, mandril rýholící, dželada, kotul veverovitý, kosman zakrslý
Lidoopi: Šimpanz

DOMESTIKOVANÉ LAMY
Lamy nás na první pohled upoutají svýma překrásnýma očima i měkoučkými pysky. (Jak koho...) Patří mezi mozolnatce, což je podřád řádu Sudokopytníci, stejně jako velbloudi (Vemblodi). Do sudokopytníků patří také podřády nepřezvýkavci (prase divoké, hroch obojživelný, hrošík liberijský) a přežvýkavci (čeled jelenovití, žirafovití a turovití).
Jaký je způsob obživy těchto živočichů? Jak jsou k němu vybaveni?
Živí se trávou, bylinami, sukulenty a mechy.
V ZOO vyhledejte co nejvíce zástupců:
Jelenovitých: Jelen sibiřský, jelen milu, sob polární, los evropský
Žirafovitých: Žirafa sítovaná (ale nebyla nikde vdiět...)
Turovitých: Jak domácí, pakůn modrý, takin indický, paovce hřivnatá (co vypadá jako kozička)

PAVILON EXOTICKÉHO PTACTVA
Exotické ptactvo je celosvětově významné nejen pro chovatele, ale i pro obchodníky. Těm přináší nemalé zisky, a proto jsou tito často příčinou téměř úplného vymizení těchto skvostů z původních stanovišt. Zoologické zahrady, podobně jako u jiných ohrožených druhů, zde plní funkci jakési genové banky, a často napomáhají návratu druhů do přírody.
Do kterého řádu většina exotů patří? Čím je pozoruhodné peří?
Papoušci. A peří je pozoruhodné tím, jak je pestrobarevné.
Uvedte několik zajímavých druhů a jejich rozšíření.
Kakadu palmový - Nová Guinea
Amazonan modrobradý - Jižný amerika
Nestor kea - Nový zéland
Ara marakána - Brazilie, Paraguay a Argentina
Papoušek žako - Střední afrika
Kakadu bílý - Střední a severní část Indonésie - Moluky
Vaza velký - Madagaskar a Komorské ostrovy
Lednák obrovský - Austrálie a nový zéland
Ara ararauna - Jižní Amerika
Elektus různobarvý - Šalamounovy ostrovy
Ara zelenokřídlý - Sever Jižní ameriky

NEJVĚTŠÍ HLODAVEC NA SVĚTĚ - KAPYBARA
Když přejdete kolem vlků hřivnatých (kteří tam již vůbec nejsou), uvidíte ji.
Kde žije a čím se živí? Jakých dosahuje rozměrů?
Žije na pobřežním pásmu řek Jižní ameriky od Panamy až po severovýchodní Argentinu. Živí se vodními rostlinami, trávou, kůrou, výhonky a plody. Délka těla je 100 - 130 centimetrů a výška v kohoutku 50 - 60 centimetrů.
Při prohlídce ZOO hledejte další hlodavce, zapište si je.
Osmák degu, bobr.
Co je pro hlodavce typické?
Život ve skupinách a vysoká plodnost.
Vzpomente si na 5 zástupců hlodavců žijících v ČR.
Osmák degu, bobr, myš domácí, potkan, krysa (kanální), veverka obecná, sysel.

TROPICKÉ KRÁLOVSTVÍ
Byl tam hic a navíc zrušili krokodýly a netopejry, takže nuda. Ale zajímavé je, že místo surikat, které jsou přemístěné, tam jsou nějáké jiné potvůrky. Také s nálepkou "Koušeme a skáčeme"

SAFARI
Safari s umělým jezírkem je na nejvyšším místě Mniší hory. Prohánějí se zde, či líně odpočívají žirafy (To by tam musely být...), zebry, pakoně nebo zvědaví pštrosi. Ti posledně jmenovaní patří do ptačího nadřádu Běžci, který se vyznačuje starobylým typem lebky. Z téhož řádu jste již minuli nandua a ještě uvidíte emu hnědého a nádherně zbarveného kasuára.
Na kterých kontinentech žijí? A který druh přírodního prostředí si vybírají?
Pštros dvouprstý - Savana, polopoušt a poušt východní a jižní Afriky.
Emu hnědý - Lesnaté, křovinaté i travnaté oblasti Austrálie, nevyskytují se v suchých oblastech, kde roční srážky jsou nižší než 600mm.
Nandu pampový - Pampy od severovýchodní Brazilie do střední Argentiny.
Kasuár přilbový - Deštné pralesy severní Austrálie a Nové Guineye

DALŠÍ KOPÝTKA
Kulani, poníci, kiangové, osli a zebry mají na svém třetím prstu každé nohy kopyta, tvořená keratinem. Ostatní prsty mají redukovány.
Do kterého řádu tedy patří?
Lichokopytníci.
V jakých biotopech převážně žijí? Jaká je jejich potrava?
Živí se převážně trávou, popřípadě senem. Rostlinnou potravou. Žijí v savanách, na prériích, lukách, polích, stepích.
Kteří další typičtí představitelé tohoto řádu v Brně nejsou? (Viděli jsme je ale v Praze - Muzeu i zoo.)
Tak to nevím, v praze jsem nebyla a nepřipadá mi, že by nějáký tipický zástupce chyběl. Snad jedině kůn. A jestli myslíte koně Převalského, tak ten v Brně je. Ale normální obyčejný kůn tam není. Jsou tam enem poníci.
PSOVITÉ ŠELMY
Když se vydáte vpravo kolem kamzíků, muflonů, jelenů a dobů, dostanetese na další křižovatku, až přijdete k výběhu vlků. Z ostatních psovitých šelem můžete v Zoo najít také psa pralesního (bejvívalo, nic takovýho tam není), lišku obecnou (leda tak polární), psíka mývalitého a psy hyenové (spíš psa, byl jenom jeden). A ta trasa je taky nepřesná, je to překopaný.
Co je pro psovité šelmy společné?
Jsou vytrvalé a velmi přizpůsobivé. Charakteristické je pro ně štíhlé tělo s dlouhýma nohama a chlupatým ocasem. Mají výborný čich a sluch.
Které psovité šelmy žijí v ČR?
Pes domácí, liška obecná, zatoulává se vlk obecný a od východu táhne psík mývalovitý.

OSTATNÍ ŠELMY
Ještě než se vrátíte na začátek vaší cesty, uvidíte výběhy dalších velkých i malých šelem. Patří do čeledí medvědovití, kunovití, lachtanovití a cibetkovití.
Ke každé čeledi uvedte nějáké zástupce z naší ZOO.
Medvědovití: Medvěd lední. A svého času tam byl i medvěd, myslím usurijský, nebo tak něják, který byl v malé kleci, u které se houpalo roztrhané oblečení, protože tento medvěd v minulosti roztrhal holčičku. Alespon jsem to tak slyšela.
Kunovití: obávám se, že kunovitého jsem nic neviděla...
Lachtanovití: Lachtan jihoafrický
Cibetkovití: Celou dobu žiji v domění, že surikaty patří mezi cibetkovité, ale byla jsem vyvedena z omylu. Dále musím dodat, že žádné cibetkovité zvíře jsem neviděla. Opravte mne prosím, jestli se mýlím.
Zjistěte, které druhy z těchto čeledí se vyskytují v evropské přírodě.
Medvědi, kuny, lasičky. Ostatně, kuny se vyskytují hlavně u nás na balkoně...

OSTATNÍ PTÁCI
Při své prohlídce ZOO jste kromě dravých ptáků a exotů mohli vidět i jiné ptáky. Patří predevším do řádu Vrubozobí a Hrabaví. Jsou to tyto druhy: bažant obecný, zlatý, berneška aknadská, hoko červený, husa andská, kachna bahamská, kachnička mandarinská, labut černá, ostralka štíhlá, perlička kropenatá, zrzohlávka rudozobá.
Doplnte zařazení do příslušných řádů.
Hrabaví: Bažant obecný, zlatý, perlička kropenatá
Vrubozobí: Husa andská, kachna bahamská, kachnička mandarinská, labut černá, ostralka štíhlá, zrzohlávka rudozobá
Jak se tyto dva řády liší? Jsou si v něčem podobné?
Vrubozobí jsou uspůsobeni k plavání, hrabaví k hrabání. Hrabaví byli domestikovaní, jako například slepice. Troufám si tvrdit, že hrabaví jsou špatní letci. Na rozdíl od Vrubozobých.

ZÁVĚR
Na závěr chci říci, že informace o tom, kudy jít jsou velmi milné a dokazují to i poznámky v závorkách. Mnohá zvířata nejsou a některá jsou a není o nich v papírech, které mi byly dány jako zadání ani zmínka. Například, korkodýlové došli. A to je škoda. V terárkách byl k vidění pouze jeden had a nebyly tam piraně. Dále mě mrzí, že mají jen jeden druh vlků a to vlka arktického, ale zase na druhou stranu, měli vlčata, takže jsem u vlků strávila nejdelší dobu. Ono hodit do výběhu kamínek se rovná přivolat vlčky blíže, takže jsem se trochu bavila.
Jít do zoo po čtyřech pěti letech, ono to nebylo špatné, i když byla celá zoo rozkopaná a renovují se například pavilony opic a za tygrama se něco staví, takže se tam nedá projít... Člověk se musí vracet... A na můj vkus mají málo orlů. A jaguár vůbec nebyl vidět. Celkově to ovšem bylo velmi přínosné. Jsem ráda, že jsem šla.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Co namalovat?

Něco jiného, napíšu do komentářů 7% (109)
Obličej 11.8% (185)
Postavu 11.3% (176)
Koně 8.1% (127)
Draka 18% (282)
Pegasa 9.3% (145)
Hydru 8.4% (131)
Jednorožce 6.9% (108)
Démona 7% (110)
Anděla 7.2% (112)
Krajinu 5.1% (79)

Komentáře

1 EVA EVA | Web | 27. června 2010 v 14:27 | Reagovat

SÍMTĚ, KDE JSI SEHNALA TEN OBRÁZEK, CO MÁŠ NA DESIGNU... TY DVĚ VÍLY...DOST SE MI LÍBÍ, SAMA MÁM NĚJAKÉ JEJICH OBRÁZKY ALE TENHLE NEZNÁM...NAPIŠ MI PLS. NA WEB

2 EVA EVA | 27. června 2010 v 14:37 | Reagovat

mockrát dík za odpověd :)

3 jeeej jeeej | Web | 28. června 2010 v 13:49 | Reagovat

díky :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama